Skład
 Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 (kadencja 2015-2018)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Przemysław Majchrowski - przewodniczący Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Dyrektor SDOO
2 mgr inż. Leszek Cichoszewski - zastępca przewodniczącego Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu Zastępca Dyrektora SDOO w Sulejowie
3 mgr inż. Wanda Orłowska-Job – zastępca przewodniczącego Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Kierownik Działu Hodowli
4 mgr inż. Andrzej Woźniak – zastępca przewodniczącego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Zastępca Dyrektora Departamentu
5 Andrzej Antczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ANAS” Andrzej Antczak Centrala Nasienna Poddębice Właściciel
6 mgr inż. Grzegorz Dąbrowski "Invest" Grzegorz Dąbrowski Właściciel
7 mgr inż. Michał Dybowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Łyskach Inspektor COBORUORU
8 mgr inż. Marcin Hoffmann KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
9 mgr Grzegorz Gruszecki Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy
10 mgr inż. Ewa Janczak Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o/Kościerzyn Główny specjalista ds. produkcji roślinnej
11   Włodzimierz Jaworski Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego Członek Rady Powiatowej
12   Jerzy Kuzański Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Biuro Centralne Dyrektor Biura
13 dr inż. Dariusz Majchrzycki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Dyrektor ds. marketingu
14 mgr inż. Włodzimierz Małecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
15 mgr inż. Tomasz Mroczek Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Dyrektor
16 dr inż. Krzysztof Jan Nowak Centrala Nasienna Sp. z o.o. Sieradz Prezes
17 mgr inż. Tomasz Przybylski F&N Agro Polska Sp. z o.o. Kierownik Produktu
18 mgr inż. Henryk Rojek Bayer CropScience Polska, Dział Rozwoju i Rejestracji Specjalista
19 mgr inż. Paweł Szkudlarek Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Infrastruktury, Oddział Środowiska i Rolnictwa Zastępca Kierownika Oddziału
20   Jerzy Szymański Firma Nasienna „GRANUM” Sp.j. Współwłaściciel
21 mgr Ilona Śpiewak Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Specjalista Działu BD
22 mgr inż. Halina Topór Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach Zastępca Dyrektora SDOO w Sulejowie
23 mgr inż. Maciej Wołosz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Dział Nadzoru Nasiennego Kierownik Działu
24 mgr inż. Eugeniusz Bogdan Żurański Gospodarstwo Nasiennictwa i Hodowli Roślin Eugeniusz Bogdan Żurański Współwłaściciel