WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Owies zwyczajny jary 2016
Jęczmień jary 2016
Pszenica zwyczajna jara 2016
Kukurydza 2016
Pszenica zwyczajna ozima 2016
Pszenżyto ozime 2016
Żyto ozime 2016
Rzepak ozimy 2016
Pszenżyto jare 2016
Żyto jare 2016
Ziemniak 2016
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2017
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Kwiecień z miesięcznikiem "W Nowej Roli"