WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień jary 2017
Pszenica zwyczajna jara 2017
Pszenica zwyczajna ozima 2017
Pszenżyto ozime 2017
Pszenżyto jare 2017
Kukurydza 2017
Ziemniak 2017
Soja 2017
Owies zwyczajny jary 2017
Żyto ozime 2017
Jęczmień ozimy 2017
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2018
Jęczmień ozimy 2018
Pszenżyto ozime 2018
Pszenica zwyczajna ozima 2018
Żyto ozime 2018
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Kwiecień z miesięcznikiem "W Nowej Roli"