Pierwsze posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Przemyślu odbyło się pierwsze Posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO.

Dyrektor SDOO w Sulejowie został powołany w skład KZK PDO na lata 2015-2018. Z terenu województwa łódzkiego nominację odebrała również Pani mgr inż. Wanda Orłowska – Job (HR w Strzelcach).