Jubileusz 70-lecia hodowli roślin w Strzelcach

W dniu 22 października 2015 roku Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie podczas uroczystości 70-lecia działalności hodowli roślin w Strzelcach przekazał list gratulacyjny na ręce prezesa Pana Wojciecha Błaszczaka. Jubileusz stanowi okazję do przywołania wkładu pokoleń hodowców ze Strzelec w rozwój polskiej hodowli roślin i wdrażanie postępu odmianowego.