„Pierwsze Forum Rolnicze Ziemi Piotrkowskiej.”

W dniach 16-17 października 2015r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu odbyło się I FORUM ROLNICZE ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ.

Samorząd Powiatu Piotrkowskiego pod honorowym patronatem Starosty Pana Stanisława Cubały i przewodniczącej Rady Powiatu Pani Pauliny Dziadczyk wyszedł do producentów rolnych powiatu piotrkowskiego z propozycją wsparcia rozwoju gospodarstw rolnych w oparciu o nowy PROW na lata 2014 – 2020. W spotkaniu wzięło udział około 200 zainteresowanych rolników.

Współorganizatorem forum była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie. Dyrektor Pan Przemysław Majchrowski zapoznał uczestników spotkania z charakterystyką odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na terenie woj. łódzkiego, jak również przedstawił wykład pn: ,,Uprawy rekomendowanych odmian szansą na zwiększenie dochodów rolników”.