„Dożynki w Gminie Sulejów.”

Dnia 13 września 2015 roku COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie brała udział w dożynkach organizowanych na terenie gminy Sulejów w miejscowości Łęczno. Dożynki były okazją do promowania działalności COBORU i SDOO.

Odwiedzający stoisko SDOO mieli okazję zapoznać się z eksponatami roślin, publikacjami i informacjami udzielanymi przez specjalistów z zakresu doświadczalnictwa odmianowego. Dużą popularnością cieszyły się materiały dotyczące rekomendacji odmian roślin rolniczych do uprawy w województwie.