Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

W dniach 5-6 września w Częstochowie odbyły się Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. W towarzyszącej dożynkom XXIV Wystawie Rolniczej stoiska wystawowe prezentowały Instytuty Badawcze Resortu Rolnictwa. Kolekcję odmian roślin uprawnych prezentował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przy udziale SDOO w Sulejowie.

Przybyły na dożynki Wiceminister Rolnictwa Pan Tadeusz Nalewajk zainteresował się wartością wypiekową mąki polskiej odmiany pszenicy orkisz,dyrektor Centralnego Ośrodka Pan Prof. Edward Gacek zaprezentował wypiekany w laboratorium chemiczno-technologicznym COBORU chleb.

Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z wydawanymi przez COBORU publikacjami. Zainteresowani mogli bezpłatnie nabyć publikacje wyników PDO i LOZ z województwa łódzkiego i śląskiego. Odwiedzający stoisko wyrażali opinię, że publikowane wyniki są pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze odmiany.