Szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych WORD i Excel

W dniach 2-10.09.2015r. w SDOO Sulejów odbyło się szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych WORD i Excel. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian woj. łódzkiego i mazowieckiego (w sumie 21 osób). Kurs komputerowy dostosowany był do wymogów Centrali COBORU.