XXIV Wystawa rolnicza ROL-SZANSA 2015

W dniach 29 – 30 sierpnia 2015 roku COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie przy współudziale ZDOO w Masłowicach i ZDOO w Lućmierzu uczestniczyli w XXIV Promocyjno - Handlowej Wystawie Rolniczej ROL - SZANSA 2015.

Dzięki uprzejmości organizatorów wystawy ŁODR w Bratoszewicach oddział w Piotrkowie Tryb. możliwe było zaprezentowanie kolekcji odmian roślin rolniczych. Wystawę odwiedziło ponad 20000 osób. z woj. łódzkiego, którzy mieli okazję obejrzeć szeroką gamę eksponatów odmian zbóż, roślin bobowatych, okopowych i warzyw.

Od wielu lat w trakcie trwania wystawy rolniczej ROL-SZANSA zainteresowaniem wśród rolników cieszy się tworzona Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa łódzkiego i corocznie wydawana publikacja: ,,Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie łódzkim”. Zebrane wyniki stanowią dla rolników źródło informacji z dziedziny agrotechniki i właściwego doboru odmiany do uprawy.