Konferencja BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2015 z udziałem SDOO w Sulejowie

16 lipca 2015 r. w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca etap wojewódzki Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2015 organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wśród współorganizatorów konferencji znalazła się Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie.

Tematem przewodnim wykładów podczas konferencji była wypadkowość w rolnictwie oraz działania prewencyjne.

Korzystając z obecności rolników i przedstawicieli instytucji rolniczych dr Przemysław Majchrowski, dyrektor Stacji Doświadczelnej Oceny Odmian w Sulejowie przedstawił wykład „Aktualne zagadnienia z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian na terenie województwa łódzkiego”.