Żniwa czas zacząć

Dnia 7 lipca 2015r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie rozpoczęto ,,małe żniwa”.

Nowym Kombajnem poletkowym wymłócono 14 odmian jęczmienia ozimego doświadczania PDO. Średnie plonowanie ziarna na tradycyjnym poziomie agrotechnicznym wynosiło 94,2 dt/ha, a na poziomie intensywnym 102,6dt/ha.

Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą na sprawne przeprowadzenie prac żniwnych pozostałych gatunków. Wkrótce wyniki plonowania zbóż ozimych zostaną zamieszczone w zakładce WYNIKI.