Wizyta przedstawicieli firmy Adama Polska, ich partnerów handlowych i autoryzowanych dystrybutorów

Dnia 25 czerwca 2015 r.w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie na poletkach doświadczalnych ze zbożami ozimymi, rzepakiem ozimym i łubinem żółtym przebywała 40 osobowa grupa przedstawicieli firmy Adama Polska, ich partnerzy handlowi i autoryzowani dystrybutorzy.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z Listą Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa łódzkiego. Rekomendując odmiany rolnikom dajemy łatwiejszy dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach.

Celem spotkania było również poszerzenie wiedzy z zakresu fitopatologii, skuteczności działania herbicydów, fungicydów i insektycydów. Organizacja tego typu spotkań jest okazją do doskonalenia fachowej wiedzy regionalnego przedstawiciela handlowego i autoryzowanego dystrybutora.