Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piotrkowskiego

Dnia 23 czerwca 2015r. na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. W posiedzeniu brało udział 15 osób, przewodniczący komisji Pan Sławomir Ogrodnik poinformował zainteresowanych o planie pracy komisji na II półrocze 2015 r., zaś Pan Tomasz Kowalski - kierownik PT KRUS powiadomił o działaniu Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Tryb.

Dyrektor SDOO Pan Przemysław Majchrowski zapoznał uczestników z działalnością statutową Stacji Doświadczalnej Oceny w Sulejowie i przedstawił charakterystykę LOZ na terenie woj. łódzkiego.

Lustracja poletek doświadczalnych, ukazująca różnorodność kolekcji, przeprowadzona była z udziałem dyrektora SDOO w Sulejowie Przemysława Majchrowskiego i specjalistów działu badawczo - doświadczalnego Iwony Michalskiej, Ilony Śpiewak i Anny Wardęgi.