Dni Pola w ZDOO Masłowice

W dniu 23 czerwca 2015 odbyły się w ZDOO Masłowice „Dni Pola”.

Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach, a współorganizatorami: ARiMR Biuro Powiatowe w Wieluniu oraz firma FLORA Praszka.

Przybyłych gości, oraz przedstawicieli firm, instytucji, rolników i specjalistów doradztwa rolniczego powitała Halina Topór z-ca dyrektora.

Sesja teoretyczna obejmowała trzy tematy:

„ Nowe regulacje prawne w ochronie roślin i nasiennictwie” - Anna Jankowska Kierownik delegatury PIORiN w Sieradzu

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 - Jacek Kurowski Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wieluniu.

„System dopłat do materiału siewnego i poprawność składania wniosków” Kinga Beśka Więcek kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR.

Przedstawiciele firmy: Flora Praszka zaprezentowali szeroką gamę swoich produktów. Agregaty uprawowo siewne; DIECI ładowarki teleskopowe; ciągnik ZETOR; pługi i przyczepy rolnicze zaprezentowała firma PROTYLAGRO.

Rolnicy i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjaliści z działu doświadczalnego Małgorzata Janik, Marta Wróbel i Jarosław Szymański przedstawili wartość gospodarczą odmian zbóż, okopowych, warzywnych i sadowniczych. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć doświadczenia sadownicze m.in. kolekcje odmian wzorcowych: porzeczek, malin, jeżyn, truskawek i borówki wysokiej, spore zainteresowanie wzbudziły doświadczenia aktinidii i świdośliwy.