Sulejowskie Dni Pola

Dnia 19 czerwca 2015 roku po raz piąty odbyły się SULEJOWSKIE DNI POLA. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego. Organizatorem wydarzenia była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, współorganizatorami: ARR, ARiMR, Izba Rolnicza woj. łódzkiego, ŁODR w Bratoszewicach o/Piotrków Tryb., WIORiN w Piotrkowie Tryb., Bayer CropScience, F&N Agro, Caldena, Ekoflora, Adama Polska, BASF, HR Strzelce, KWS Lochow Polska, Agroskład Ujazd, John Deere Małolepszy, Bank PEKAO SA. Gościliśmy również przedstawicieli szkół rolniczych.

Oficjalnego otwarcia tegorocznych Sulejowskich Dni Pola dokonali Pani Dorota Jankowska z-ca burmistrza Sulejowa i Pan Piotr Wojtysiak wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego. Kinga Beśka – Więcek kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR, w imieniu Dyrektora OT ARR w Łodzi Marka Mazura, wręczyła list gratulacyjny Dyrektorowi SDOO w Sulejowie Panu Przemysławowi Majchrowskiemu za organizację Sulejowskich Dni Pola i skuteczną promocję postępu rolniczego w powiecie piotrkowskim.

Podziękowanie podpisane przez Dyrektora COBORU prof. dr hab. Edwarda Gacka i Dyrektora SDOO w Sulejowie Przemysława Majchrowskiego wręczono Panu Wiesławowi Pędziwiatrowi za owocną współpracę i zaangażowanie w rozwój PDO i rekomendację odmian na terenie woj. łódzkiego.

Wiodącą tematyką spotkania były rośliny zbożowe oraz ich znaczenie dla gospodarki. W sesji teoretycznej inspektor COBORU Michał Dybowski przybliżył zainteresowanym wartość gospodarczą nowo zarejestrowanych odmian zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Aktualne zagadnienia z zakresu PDO i rekomendacji odmian na terenie woj. łódzkiego przedstawił Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski.

Zaproszeni na spotkanie rolnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć już znane i najnowsze odmiany zbóż ozimych i jarych, roślin bobowatych, okopowych i oleistych. Panie Ilona Śpiewak i Iwona Michalska specjaliści SDOO w Sulejowie szczegółowo przedstawiły wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych, uwzględniając przy tym stopień porażenia przez patogeny chorobotwórcze.

Pan Krzysztof Kantor doradca techniczno - handlowy firmy Bayer CropScience podkreślił ważność monitorowania pól jesienią, ponieważ zagrożenie nalotem mszyc – wektorów chorób wirusowych jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej prowadzi do dużych zniszczeń lub zaorania plantacji zbóż ozimych.

Przedstawiciele firm handlowych prezentowali podczas lustracji poletek doświadczalnych szeroką gamę środków ochrony roślin i nawozów dolistnych z katalogu swoich firm. Wyczerpujące informacje o odmianach zbóż ozimych i jarych prezentowali przedstawiciele firm hodowlanych KWS Lochow Polska i HR Strzelce. Na zakończenie tegorocznych Dni Pola uczestnicy wzięli udział w licznych konkursach z nagrodami ufundowanymi przez wystawców.

Rolnicy po raz kolejny swoim zainteresowaniem udowodnili, jak ważne jest to przedsięwzięcie. Lepsza znajomość wartości gospodarczej roślin rolniczych, z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, zaowocuje w przyszłości wymiernymi korzyściami w postaci ograniczenia stosowania pestycydów i utrzyma na wyższym poziomie efektywność w gospodarstwie.