Szkolenie dla kwalifikatorów urzędowych

Szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów w zakresie roślin pastewnych i zbożowych odbyło się dnia 16 czerwca 2015r. na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

W szkoleniu wzięli udział urzędowi kwalifikatorzy z rejonu woj. łódzkiego. Uczestnictwo w szkoleniu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Art. 79.1 ust. 3) jest wymagane od kwalifikatorów dokonujących oceny polowej. Wiedzę teoretyczną z zakresu nasiennictwa przedstawił kierownik Działu Nadzoru Nasiennego mgr inż. Maciej Wołosz.

Kwalifikatorzy polowi praktyczną wiedzę sprawdzali, porównując odmiany roślin rolniczych i stopień ich porażenia patogenami chorobowy. Lustracja poletek doświadczalnych, ukazująca różnorodność kolekcji, przeprowadzona była z udziałem dyrektora SDOO w Sulejowie dr inż. Przemysława Majchrowskiego i specjalistów działu badawczo - doświadczalnego mgr Ilony Śpiewak i mgr inż. Iwony Michalskiej.