Wizyta kontrahentów z zagranicy

W dniu 9 czerwca 2015r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie gościliśmy delegatów firmy Bayer CropScience Marcina Czecha i Tomasza Kowala oraz Fabien Goraguer z Francji (Responsable Developpement Semences France).

Przedstawiciele firmy Bayer CropScience lustrując 13 odmian pszenicy ozimej w zleconym przez firmę doświadczeniu podkreślili, że plon jest wypadkową działania trzech grup czynników: definiujących plon (odmiana i jej podstawowe cechy), ograniczających plon (dostępność wody, składników pokarmowych) i redukujących plon (choroby, szkodniki, zachwaszczenie).

Spotkanie po raz kolejny było okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z dziedziny rolnictwa.