Dni Rzepaku w Sulejowie

Dnia 15 maja 2015 roku po raz trzeci na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyły się Dni Rzepaku. W imprezie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie oraz rolnicy z powiatu piotrkowskiego uprawiający rzepak.

Organizatorem tego wydarzenia była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, współorganizatorami zaś firmy: Adama Polska, Bayer CropScience i Caldena. Na Dniach Rzepaku gościliśmy Inspektora COBORU Pana Michała Dybowskiego, który przeprowadził również kontrolę doraźną doświadczeń. Pan Maciej Wołosz kierownik Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Łodzi oraz członek ŁZW PDO, podkreślił jak ważne jest zachowanie obiektywizmu w ocenie porażenia przez choroby.

Zaproszeni na spotkanie rolnicy, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć już znane i najnowsze odmiany rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Ciekawy wykład dyrektora SDOO w Sulejowie Pana Przemysława Majchrowskiego ,,Odmiany rzepaku ozimego w badaniach urzędowych” zainteresował słuchaczy i ożywił dyskusję na temat znaczenia wyboru właściwej odmiany. Specjaliści SDOO w Sulejowie szczegółowo przedstawili wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych, jak również Listę Odmian Zalecanych (LOZ) dla rzepaku ozimego do uprawy w województwie łódzkim. Lista ta ma stanowić właściwą informację dla użytkowników rekomendowanych odmian oraz dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji.

Nauczyciele i uczniowie ZSR w Głuchowie mieli okazję obejrzeć sprzęt rolniczy: czyszczalnię do nasion KRUSZEK i kombajn poletkowy HALDRUP. Pan Henryk Rojek z firmy Bayer CropScience zaprezentował działanie kołowego opryskiwacza polowego. Pan Krzysztof Kantor przedstawiciel Bayer CropScience, promując najnowsze odmiany rzepaku podkreślił, jak ważne znaczenie ma fachowa wiedza, nie tylko w dziedzinie ochrony i technologii, ale i fizjologii, tak wymagającego gatunku. Wyczerpujące informacje o nawożeniu dolistnym roślin rolniczych z katalogu firmy Caldena przedstawił Pan Tomasz Kubicki, zaś technologię uprawy, nawożenia i ochrony fungicydowej zaprezentował przedstawiciel firmy Adama Polska Pan Mariusz Dołba.

Po raz kolejny organizatorzy przekonali się, że tego typu spotkanie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i promocyjnym jest jedną z ciekawszych imprez w powiecie piotrkowskim, promujących postęp w rolnictwie.