XI ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

W dniach 16 -17 października 2014 r. odbył się XI Rolniczy Festiwal Nauki zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. Patronat honorowy nad Festiwalem przyjęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu 17 października w konferencji pn. ,,Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich z perspektywy 10 lat po akcesji”. Wśród prezentowanych osiągnięć jednostek badawczo rozwojowych i uczelni rolniczych znajdowało się stoisko COBORU. W Konferencji udział wzięli Michał Dybowski, Emilia Sekulska, Przemysław Majchrowski, Wioletta Pawłowska, Iwona Michalska, Anna Owczarczyk i Tomasz Bobak.

Na stoisku wystawowym uczestnicy konferencji zapoznali się z szeroką paletą odmian zbóż jarych i ozimych, roślin bobowatych, okopowych oraz warzyw. Publikacje Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, a w szczególności Lista Opisowa Odmian Roślin Rolniczych i Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2014 przywołała ożywioną dyskusję na temat wyboru odmiany najkorzystniejszej do uprawy.