Szkolenie GRUNT TO BEZPIECZEŃSTWO

Dnia 17 września 2014r. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie gościliśmy 24 osobową grupę uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych z Czarnocina.

Pani Dorota Kasza - przedstawiciel firmy Bayer CropScience wprowadziła młodzież w kolejną edycję kampanii informacyjno - edukacyjnej GRUNT TO BEZPIECZEŃSTWO. Kampania obejmowała zagadnienia właściwego stosowania środków ochrony rośli w aspekcie ich poziomów pozostałości zarówno w płodach rolnych, jak i w środowisku.

Dr Grzegorz Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przedstawił wykład na temat techniki ochrony roślin, rozpylania cieczy i zasad używania rozpylaczy ograniczających znoszenie cieczy, przeprowadził również ciekawą lekcję pokazową z użyciem opryskiwacza polowego.

Rekomendację Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie woj. łódzkiego, metod i potrzeby jej tworzenia przedstawił Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski. Uczniowie szkoły rolniczej skorzystali również z doskonałej lekcji na temat soi, jej znaczenia w praktyce rolniczej i wykorzystania najnowszych osiągnięć w hodowli.