Systemowa kontrola doświadczeń

W dniu 2 lipca 2014 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyła się systemowa kontrola doświadczeń przy współudziale pracowników centrali COBORU. Będący na lustracji poletek doświadczalnych Pan prof. Piotr Domański, inspektor COBORU Pan Michał Dybowski oraz Panie Karolina Piecuch i Anna Skrzypek bardzo dobrze ocenili jakość prowadzonych doświadczeń i stan roślin na polach.