VII posiedzenie ŁWZ PDOiR

27.06.2014 roku odbyło się VII posiedzenie ŁWZ PDOiR. Gospodarzem spotkania była HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR. Głównym punktem programu posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń porejestrowych realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Charakterystykę nowo zarejestrowanych odmian omówił Inspektor COBORU Pan Michał Dybowski, natomiast udział odmian w nasiennictwie kierownik działu nadzoru nasiennego WIORiN Pan Maciej Wołosz. Pan Zygmunt Nita i Pani Wanda Orłowska-Job zapoznali członków ŁWZ z działalnością Spółki HR Strzelce oraz zaprezentowali pola doświadczalne.