TRENINGI POLOWE W SDOO SULEJÓW

Dnia 24 czerwca 2014r. na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyła się II część „treningów polowych” – Sulejów – 24.06.2014 r, na których gościliśmy 40 osobową grupę przedstawicieli firmy Bayer CropScience.

Dwie grupy biznesowe: ochrona roślin (Crop Protection) i biotechnologia (BioScience) zwiedzając firmowe poletka doświadczalne z wieloma gatunkami roślin uprawnych, porównywali skuteczność działania fungicydów i herbicydów firmy Bayer CropScience w warunkach klimatycznych środkowej Polski.

Będący na spotkaniu Pan dr Jerzy Próchnicki dyrektor Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer CropScience i Pan Kazimierz Bona - dyrektor Działu Sprzedaży stwierdzili, że dzięki łączeniu ochrony chemicznej i biotechnologii istnieje możliwość postępowania zgodnego z zaleceniami integrowanej ochrony roślin. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć w nasiennictwie i hodowli roślin pozwala rolnikowi dokonać właściwego wyboru odpowiedniej technologii dla uprawianej odmiany.