WIZYTA HODOWCÓW

W dniu 23.06.2014 roku gościliśmy hodowcę z Niemiec Pana dr Joachima Fromme, i Pana Mariusza Ratajczaka z firmy Saaten Union.

Dr Joachim Fromme lustrując ponad 500 poletek z mieszańcowymi odmianami żyta ozimego w zleconym przez firmę Saaten Union doświadczeniu podkreślił, że współpraca ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie ma wymierne skutki w postaci obiektywnej wiedzy na temat wartości gospodarczej odmian w warunkach środowiskowych centralnej Polski.

Odmiany mieszańcowe nabierają coraz większego znaczenia w nowoczesnym rolnictwie i gwarantują rolnikom wysoki poziom plonowania.