SULEJOWSKIE DNI POLA

W dniu 20 czerwca po raz czwarty odbyły się „Sulejowskie Dni Pola”.

Tegorocznymi organizatorami były; COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz IGR PAN w Poznaniu, współorganizatorami; Hodowla Roślin w Strzelcach, DANKO Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin, KWS Lochow Polska, ARR, ARiMR, WIORiN, ŁODR, Stacja Chemiczno-Rolnicza, Bayer CropScience, F&N Agro, Greenland, Caldena, Agroskład Ujazd, John Deere Małolepszy, Bank PEKAO SA, Kotły SAS, Bawaria SAAT.

Oficjalnego otwarcia tegorocznych Dni Pola dokonali Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Pan Stefan Szczotka oraz Burmistrz Sulejowa Pan Stanisław Baryła. Podczas otwarcia Dyrektor WIORiN wręczył podziękowanie dla dyrektora i pracowników SDOO w Sulejowie za zaangażowanie oraz pomoc w przeprowadzeniu szkoleń dla kwalifikatorów polowych.

Wiodącą tematyką tegorocznego spotkania były rośliny bobowate i ich znaczenie dla gospodarki. Wykłady w ramach programu ,,Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego ich produkcji, systemu, obrotu i wykorzystania w paszach” przedstawili: dr inż. Wojciech Mikulski – ,,Deficyt białka paszowego w Polsce i możliwości jego rozwiązania”, prof. dr hab. Jerzy Szukała – „Nowe trendy w agrotechnice roślin bobowatych” oraz prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG PIB Puławy – ,,Zagadnienia uprawy mieszanek roślin bobowatych ze zbożami”.

Zaproszeni na spotkanie rolnicy, specjaliści doradztwa rolniczego, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć najnowsze odmiany zbóż, roślin bobowatych, okopowych i oleistych. Specjaliści SDOO w Sulejowie przedstawili wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych.

Przedstawiciele firm chemicznych i nawozowych prezentowali szeroką gamę produktów z katalogu swoich firm. Informacje o odmianach prezentowali przedstawiciele firm hodowlanych uczestniczących w spotkaniu. Na zakończenie tegorocznych Dni Pola uczestnicy brali udział w konkursach z nagrodami ufundowanymi przez wystawców.

Zmieniająca się formuła Sulejowskich Dni Pola polega na rozszerzeniu imprez towarzyszących, spośród których coraz wyższe uznanie uzyskują specjalistyczne wykłady z udziałem ekspertów i szerokie grono profesjonalistów branży rolniczej. Dla takich spotkań niezbędna jest wiedza o ich znaczeniu dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Coraz śmielej można mówić, że SULEJOWSKIE DNI POLA nabywają coraz większego znaczenia. Jako dyrektor SDOO w Sulejowie chciałbym, aby w przyszłym roku nie rozmawiać o DNIACH POLA językiem sukcesów i rekordów, lecz aby ich atrakcyjność mierzyć innowacyjnością i traktować, jako ważną i skuteczną metodę wsparcia dla rolników regionu województwa łódzkiego.