V Europejskie Forum Młodych Rolników

W dniach 9 -11 czerwca 2014r. po raz piąty Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego zorganizował Europejskie Forum Młodych Rolników. Wydarzenie skierowane jest do młodych rolników z Polski oraz inny krajów Europy i ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów branżowych.

W dniu 10 czerwca 50 osobowa grupa młodych rolników gościła w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dorobkiem SDOO, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Porejestrowym Doświadczalnictwem Odmianowym (PDOiR) i integrowaną ochroną roślin. Zaproszeni na spotkanie rolnicy, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć już znane i najnowsze odmiany rzepaku ozimego, roślin bobowatych, okopowych, zbóż jarych i ozimych. Specjaliści SDOO w Sulejowie szczegółowo przedstawili wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych.

Wykład na temat ,,Wyzwania dla współczesnej hodowli roślin - Stymulowanie innowacji w hodowli roślin i nasiennictwie oraz wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej” oraz wykład ,,Aktualne zadania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - odmiany roślin uprawnych zalecanych do uprawy w województwie łódzkim” przedstawił Dyrektor SDOO dr inż. Przemysław Majchrowski , zainteresował słuchaczy i ożywił dyskusję na temat znaczenia wyboru właściwej odmiany.

Rolniczy charakter regionu łódzkiego oraz kluczowe znaczenie rolnictwa dla rozwoju całej Polski i Europy sprawia, że dyskusja na temat przyszłości polityki rolnej nabiera coraz większego znaczenia. Dzięki takim wydarzeniom młodzi rolnicy mają nowe możliwości zdobycia cennej wiedzy, przydatnej w ich codziennej pracy zawodowej i stają się płaszczyzną do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk rolniczych.