Spotkanie przedstawicieli firmy Bayer CropScience, ich partnerów handlowych i autoryzowanych dystrybutorów

        Dnia 5 czerwca 2014r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie na poletkach doświadczalnych ze zbożami ozimymi i rzepakiem ozimym przebywała 37 osobowa grupa przedstawicieli firmy Bayer CropScience, ich partnerzy handlowi i autoryzowani dystrybutorzy.

        Uczestnicy spotkania mieli okazję do zapoznania się z Listą Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa łódzkiego. Rekomendując odmiany rolnikom dajemy łatwiejszy dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach.

        Celem spotkania było również poszerzenie wiedzy z zakresu fitopatologii, skuteczności działania herbicydów, fungicydów i insektycydów. Dowodem na potrzebę organizacji tego typu spotkań, jest satysfakcja agronoma z prawidłowo dobranego środka ochrony roślin, dzięki profesjonalizmowi i fachowej wiedzy regionalnego przedstawiciela handlowego i autoryzowanego dystrybutora.