Spotkanie ekspertów, hodowców i przedstawicieli firmy Bayer CropScience, BioScienece z Francji, Belgii i Polski

        Dnia 4 czerwca 2014r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie gościliśmy ekspertów, hodowców i przedstawicieli firmy Bayer CropScience, BioScienece z Francji, Belgii i Polski. Wizyta była okazją do wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej poprzez przedstawienie działalności badawczo - doświadczalnej. Zapoznano przedstawicieli firmy Bayer CropScience z misją COBORU, jaka jest stymulowanie innowacji w hodowli i nasiennictwie.