Szkolenie dla kwalifikatorów urzędowych

        Szkolenie dla kwalifikatorów urzędowych i akredytowanych w zakresie roślin pastewnych i zbożowych odbyło się dnia 20 maja 2014 r. na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

        Udział w szkoleniu, zgodnie z treścią art. 79 ust. 3 ustawy o nasiennictwie, jest wymagany od kwalifikatorów dokonujących oceny polowej. Wiedzę teoretyczną z zakresu nasiennictwa przedstawił kierownik Działu Nadzoru Nasiennego Pan mgr inż. Maciej Wołosz.

        Przedmiotem szkolenia nie tylko teoretycznego była również ocena polowa zbóż ozimych i ziemniaka. Kwalifikatorzy polowi praktyczną wiedzę sprawdzali, porównując odmiany roślin rolniczych i stopień ich porażenia różnymi patogenami chorobowymi. Lustracja poletek doświadczalnych przeprowadzona była z udziałem Pani Ilony Śpiewak i Iwony Michalskiej - specjalistów Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.