Dni Rzepaku w Sulejowie

        Dnia 15 maja 2014 roku już po raz drugi na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyły się Dni Rzepaku. W imprezie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie i rolnicy z powiatu piotrkowskiego uprawiający rzepak.

        Organizatorami tego wydarzenia była COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, współorganizatorami zaś firmy: Bayer CropScience i Caldena. Patronat medialny objęło wydawnictwo Agro Technika. Zaproszeni na spotkanie rolnicy, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, obejrzeć najnowsze odmiany rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych. Specjaliści SDOO w Sulejowie szczegółowo przedstawili wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych.

        Wykład dyrektora SDOO w Sulejowie Pana Przemysława Majchrowskiego ,,Odmiany rzepaku ozimego, populacyjne czy mieszańcowe? zainteresował słuchaczy i ożywił dyskusję na temat znaczenia wyboru właściwej odmiany. Pan Dyrektor przedstawił również Listę Odmian Zalecanych (LOZ) dla rzepaku ozimego do uprawy w województwie łódzkim. Lista ta stanowić ma właściwą informację dla użytkowników rekomendowanych odmian oraz dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji.

        Obecny na spotkaniu redaktor miesięcznika Agro Technika Pan Remigiusz Waligóra zwrócił szczególną uwagę na zagrożenie, jakie niesie ze sobą postępujący rozwój kiły kapusty w uprawie rzepaku. Specjalista z firmy Bayer CropScience Pan Marcin Czech, promując najnowsze odmiany rzepaku podkreślił, jak ważne znaczenie ma fachowa wiedza, nie tylko w dziedzinie ochrony i technologii, ale i fizjologii, tak wymagającego gatunku. Wyczerpujące informacje o nawożeniu dolistnym roślin rolniczych z katalogu firmy Caldena przedstawił Pan Daniel Skubij.

    Po raz kolejny organizatorzy przekonali się, że tego typu spotkanie stymuluje postęp w rolnictwie.